סברובסקי

חרוזים 5328
ריבולי 1122
ריבולי 1201 - 27 ממ
מרובע 2493
אובלי 4127
מלבן 4584
מלבן 4581
מלבן 4583
משולש 4727
טיפות 4327
לבבות 6202
טיפות 6007
אבן שיבוץ 4470
אבן ריבועית 4439
אבן עגולה 4139