מיוקי וטוהו - Miyuki & Toho

דליקות delica
ונציות Seed Bead
ביוגלים Bugles
קוביות Cubes
משולשים Triangle
טיפות Drops
טילה TILA