אבן עגולה 4139

אבן עגולה 4139

גודל 30
גודל 20
גודל 14