דליקות delica

דליקות delica

דליקות גודל 8 DBL
דליקות גודל 10 DBM
דליקות הקס גודל 11 DBC
דליקות גודל 11 DB