קוביות Cubes

קוביות Cubes

קוביות גודל 4
קוביות גודל 3
קוביות גודל 1.8