פרחים ועלים flowers and petal

פרחי פעמון 8/6
פרחי ספייסר
עלים 6/8