טילה Tila

חרוזים מרובעים עם שני חורים 
square beads with two holes