רולה Rulla

חרוז צלינדר בעל 2 חורים 

neon cobalt - מכיל 10  
מחיר: 19