כלי עבודה

TZ1300 Thread Zap II 
מחיר: 72
 
Loom 
מחיר: 43
 
DOUBLE NYLON JAW 
מחיר: 75
 
3 scoop 
מחיר: 13
 
    
Magical crimp plier 
מחיר: 86
 
Magic Plier 
מחיר: 86
 
Plier side cutter 
מחיר: 17
 
    
Plier round nose 
מחיר: 17
 
plier chain nose 
מחיר: 17
 
Beadmat 11X14 
מחיר: 10
 
Thread Cutter 
מחיר: 13
 
scoopez 
מחיר: 12