גודל 6

crystal silverline 
מחיר: 21
 
light topaz 
מחיר: 20
 
silver 
מחיר: 22
 
luster trans topaz/pink 
מחיר: 21
 
jonquil 
מחיר: 21
 
    
olivine 
מחיר: 18
 
matte lt sapphire 
מחיר: 18
 
smoky topaz 
מחיר: 18
 
alexandrite 
מחיר: 18
 
garnet 
מחיר: 19
 
    
luster peridot 
מחיר: 19
 
luster 
מחיר: 19
 
crystal ab 
מחיר: 19
 
lt sapphire 
מחיר: 18
 
rosaline 
מחיר: 19