גודל 4

olivine 
מחיר: 20
 
alexandrite twilight 
מחיר: 21
 
light topaz 
מחיר: 20
 
    
lt. bayou 
מחיר: 21
 
luster black diamond 
מחיר: 21
 
montana blue 
מחיר: 21
 
crystal ab - מכיל 100  
מחיר: 28