גודל 12

גודל 12


red magma 
מחיר: 9
 
vitrail medium 
מחיר: 13
 
olivine 
מחיר: 10
 
light azore 
מחיר: 10
 
tanzanite 
מחיר: 10
 
    
vitrail light 
מחיר: 13
 
chrysolite 
מחיר: 10
 
light siam 
מחיר: 10
 
light amethyst 
מחיר: 7
 
light rose 
מחיר: 10
 
    
peridot 
מחיר: 7
 
smoke topaz 
מחיר: 10
 
aquamarine 
מחיר: 10
 
crystal ab 
מחיר: 11
 
jet 
מחיר: 10
 
    
Golden shadow 
מחיר: 11
 
black diamond 
מחיר: 8
 
siam 
מחיר: 10