קוביות גודל 3

קויביות גודל 3


matte s/l flame red 
מחיר: 10
 
met brown iris 
מחיר: 8
 
met bronze 
מחיר: 33
 
transparent frosted red 
מחיר: 8
 
matte s/l olive 
מחיר: 8
 
    
matte s/l capri blue 
מחיר: 8
 
matte s/l amethyst 
מחיר: 8
 
matte s/l green 
מחיר: 8
 
matte s/l aqua 
מחיר: 8
 
pewter gray lined crystal 
מחיר: 10
 
    
met gold lined crystal 
מחיר: 9
 
matte s/l gold 
מחיר: 8
 
s/l crystal 
מחיר: 12
 
Cubes matte black 
מחיר: 6
 
Cubes matte met khaki iris 
מחיר: 15
 
    
Cubes crystal ab 
מחיר: 8
 
Cubes matte met patina iris 
מחיר: 18