טיפות גודל 3.4

טיפות גודל 3.4


spkl amethyst lined 
מחיר: 8
 
brown iris 
מחיר: 8
 
sprkl celery lined cr 
מחיר: 8
 
opaque white ab 
מחיר: 8
 
opaque black 
מחיר: 9
 
    
galvanized silver 
מחיר: 12
 
tr olive 
מחיר: 7
 
trans s/l gold 
מחיר: 8
 
trans s/l clear 
מחיר: 8
 
white ceylon 
מחיר: 8
 
    
ceylon light yellow 
מחיר: 15
 
violet gold luster 
מחיר: 14
 
tr topaz ab 
מחיר: 8
 
tr green ab 
מחיר: 8
 
matte tr crystal ab 
מחיר: 9
 
    
s/l capri blue 
מחיר: 8
 
Magatma met dk bronze 
מחיר: 38