גודל 10

volcano 
מחיר: 7
 
jet hematite 
מחיר: 7
 
dorado 
מחיר: 7
 
copper 
מחיר: 5
 
smoke topaz 
מחיר: 5
 
    
light colorado topaz ab 
מחיר: 7
 
vitrail medium 
מחיר: 8
 
emerald 
מחיר: 5
 
montana 
מחיר: 5
 
aquamarine 
מחיר: 5
 
    
tanzanite 
מחיר: 5
 
siam 
מחיר: 5
 
padparache 
מחיר: 5
 
light rose 
מחיר: 5
 
light peach 
מחיר: 5
 
    
crystal ab 
מחיר: 6
 
crystal 
מחיר: 5
 
olivine 
מחיר: 5
 
vitrail light 
מחיר: 7
 
black diamond 
מחיר: 5
 
    

12