חוט מתכת

חוטי המתכת בעוביים השונים מותאמים לעבודת מתכת עם חרוזים ולסריגה

Wire Thread - 18g - copper 
מחיר: 28
 
Wire Thread - 28g - silver 
מחיר: 24
 
Wire Thread - 28g - copper 
מחיר: 24
 
Wire Thread - 22g - silver 
מחיר: 24
 
Wire Thread - 22g - gold 
מחיר: 24
 
    
Wire Thread - 24g - copper 
מחיר: 24
 
Wire Thread - 24g - silver 
מחיר: 24
 
Wire Thread - 24g - gold 
מחיר: 24
 
Wire Thread - 28g - gold 
מחיר: 24
 
Wire Thread - 18g - gold 
מחיר: 28
 
    
Wire Thread - 18g - silver 
מחיר: 28