פנינים גודל 4

black 
מחיר: 16
 
rosaline 
מחיר: 16
 
fuchsia 
מחיר: 15
 
gold 
מחיר: 15
 
silver 
מחיר: 15
 
    
sapphire 
מחיר: 15
 
light sapphire 
מחיר: 15
 
burgandy 
מחיר: 16
 
mauve 
מחיר: 16
 
cream 
מחיר: 15
 
    
pink 
מחיר: 15
 
cocoa 
מחיר: 15
 
white 
מחיר: 13
 
dark green 
מחיר: 16
 
blush 
מחיר: 15
 
    
eggplant 
מחיר: 15
 
burgandy 
מחיר: 15
 
tanzanite 
מחיר: 15
 
olivin 
מחיר: 15