פנינים גודל 3

brown 
מחיר: 26
 
bright gold 
מחיר: 26
 
light grey opa 
מחיר: 26
 
dark gold 
מחיר: 26
 
light gold 
מחיר: 26
 
    
dark green 
מחיר: 26
 
light green 
מחיר: 26
 
green 
מחיר: 26
 
light blue 
מחיר: 26
 
mauve 
מחיר: 26
 
    
lavender 
מחיר: 26
 
burgandy 
מחיר: 26
 
rosaline 
מחיר: 26
 
rose pearl 
מחיר: 26
 
peach 
מחיר: 26
 
    
cream 
מחיר: 26
 
powder almond 
מחיר: 26
 
white 
מחיר: 26
 
cry pla 
מחיר: 26
 
dark puerl 
מחיר: 26
 
    

12