סוגרי תיקתק

סוגרי תיקתק - נועדו בעיקר לשרשראות 
אך יש מי שמשתמש בהם גם לצמידים
הסוגרים מורכבים משני חלקים שאחד נכנס בתוך השני 

nickle 
מחיר: 4
 
silver 
מחיר: 4
 
gold 
מחיר: 4