סוגרים T clasp

סוגרים לשרשראות ולצמידים 

brass 
מחיר: 9
 
gold 
מחיר: 11
 
red gold 
מחיר: 9
 
nickle 
מחיר: 9
 
brass 
מחיר: 14
 
    
black 
מחיר: 14
 
gold 
מחיר: 16
 
nickle 
מחיר: 13
 
gold 
מחיר: 16
 
nickle 
מחיר: 13
 
    
black 
מחיר: 9